СЪВЪРШЕНОТО ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ВСЯКА ВРАТА

ЕЛЕКТРОННИ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ БРАВИ
 


 

 

 

 Заключващите системи са основна част от охраната на даден обект. Ако входът, респективно изходът, не се заключат качествено, всичко останало, което се монтира с цел защита от външен достъп е безсмислено.
Електронните заключващи системи Булкей са модерна защита с висока степен на сигурност, надеждност, практичност и функционални възможности, които осигуряват висока защита и максимално удобство при експлоатация.
Ние Ви предлагаме заключващи системи, съобразени с най-съвременните изисквания и защитени от високотехнологични методи за разбиване и взлом, чрез механични, електронни и електрически въздействия.
Електронните заключващи системи са все по-предпочитано средство за заключване на входните врати пред механичните заключващи системи, поради множество предимства и защити, които предоставят на потребителите.
Първият важен фактор е издръжливостта. Механичните заключващ системи са съставени от брава с патрон и се отварят механично посредством ключ. Стандартните патрони имат ограничен брой цикли на живот. Използвани за заключване на външни входни врати на сгради времето за което функционира нормално бравата е до десет месеца. Постоянното отключване с ключа и многобройното му използване от живущите, механично износва патрона и той започва да превърта или да заяжда, докато дойде моментът в който просто блокира (най-често в заключено положение). Разбира се всичко това се случва, ако междувременно някой не е повредил целенасочено патрона, а начините за това са много и максимално евтини – пъхане на клечки или боклуци, впръскване на секундно лепило и други. Последствията са нов патрон, нови ключове, отново майстори за монтажа на новия патрон и така, докато съседите решат, че просто няма смисъл да продължават с тези разходи и постоянни смени на патрони и ключове, оставят вратата без заключване и входът към жилищата остане отворен за всички. Последствията от това са предвидими за всеки.
Друг недостатък е универсалността на ключовете. Никога няма да знаете или да разберете кой, кога и колко ключа е направил за вратата, както и в чий ръце се намират те. Загубата на ключ или недоброто му съхранение, дава възможност на недоброжелатели да имат достъп до вътрешността на сградата Ви.
При електронните заключващи системи тези проблеми са решени. Ключалката наречена четец, не е свързан физически с електронната брава, така че при проблем (единствено физически отстраняване на четеца) трябва единствено да се подмени с нов (без да се правят каквито и да е други смени или настройки). Четецът е защитен от механични, електронни или електрически въздействия, високо напрежение, постоянни токове, лепила, клечки, дори и заливане с киселина.
Отключването и заключването на бравата се осъществява чрез електронен ключ. Всеки ключ е с уникален код, без повторяемост. Предимството на електронните ключове е високата степен на кодиране и при загуба или кражба на ключа, се изтрива само съответния изгубен ключ, което е много по-евтино и удобно в ежедневието. Управлението на електронните ключове се извършва от главен мастер ключ. Изтриването или забраната за работа на даден ключ, може да се извърши и без наличието му. Другото предимство е, че електронните заключващи системи Булкей са изключително вандалоустойчиви. Предимство и удобство е, че един електронен ключ може да се програмира да отключва и заключва много врати, като това не влияе на сигурността на заключващата система, а Вие спестявате тежестта и неудобството на огромната връзка с механични ключове. Захранването на системите е с 220V, като при авария то се поема от специално вграден акумулатор. Заключващите системи Булкей могат да се монтират на всякакъв тип врати – дървени, метални, блиндирани.
Препоръчваме за външни врати да се използват контактен тип системи, поради високата вандалоустойчивост, която осигуряват. Работата със системата се осъществява чрез допир на електронния ключ в четец. Четецът има вграден многофункционален светодиод, който Ви дава информация, относно състоянието и сервизирането на системата. Освен това светлинната индикация е изключително удобна вечер, когато е тъмно, много лесно чрез светлината се ориентирате къде е четеца (ключалката) и бързо и лесно може да допрете електронния ключ, без да е необходимо да осветявате или да търсите патрона на бравата (както е при механичните системи). Четецът за ключа е единствената видима част от външната страна, който дори да бъде наранен, счупен или изкъртен, няма да може да се отключи системата, без наличието на някой от валидните ключове. В системите са взети всякакви мерки срещу електрически въздействия – електрошокови палки, високо напрежение, постоянни токове. Управлението на електронните ключове се осъществява от така наречения мастер ключ. Това е главният ключ на системата. Той се използва за записване на нови ключове, изтриване на стари ключове или за временна забрана на работата на даден ключ. Всеки електронен ключ се помни в системата с индивидуален номер, което Ви осигурява огромно улеснение при управлението на ключовете, тъй като може да изтривате даден ключ, дори и без неговото наличие, като не се налага да изтривате и отново да записвате всички ключове, които работят в системата. Необходимо е само да знаете номера на въпросния ключ и чрез мастер ключа ще изтриете или временно ще забраните работата само на този въпросен ключ, а всички останали ключове ще продължат да функционират нормално.
Предлагаме и системи за входове с безконтактни ключове, като предимството им е, че цената на ключовете е значително по-ниска от контактните ключове; недостатък е по-ниската секретност и надеждност на кода на безконтактния ключ, която не е от съществено значение за общи входове. Друг недостатък на безконтактните системи е слабата вандалоустойчивост.
Електронните заключващи системи могат да работят и с всякакъв тип домофонни инсталации.
Всяка електронна заключваща система Булкей има вградена памет за събития, която при нужда може да се издърпа и да се проследи какво е ставало с входа Ви.

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ:
1. Висока надеждност и сигурност от механично, електронно или електрическо разбиване
2. Висока вандалоустойчивост
3. Удобство и практичност
4. Дълъг живот
5. Контрол на достъп
6. Управление на неопределен брой брави само с един електронен ключ
7. Проследяване на събитията и достъпа до системата

ЕЛЕКТРОННАТА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМАТА БУЛКЕЙ СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:
• управляваща централа, включваща
- управляващ модул;
- модул за захранване;
- аварийно захранване – 7Ah акумулатор, невключен в комплекта;
- вградена памет за събития (в зависимост от типа на централата – до 96 броя или до 4064 бр.)
• електронна брава;
• четци с вградени светодиоди за светлинна индикация – 1 брой (външен) или 2 броя (външен и вътрешен), в зависимост от типа на управляващата централата или начина на функциониране на електронната брава;
• бутон за бързо отключване (в зависимост от електронната брава);
• мастер ключ – 1 брой;
• потребителски ключове – броят им зависи от типа на системата – до 128 броя или до 999 броя;
• зумер за звукова индикация;
• документация.

 

ПАРАМЕТРИ НА КОНТАКТНИТЕ СИСТЕМИ

ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ НА СГРАДИ

Модели системи

ВК100

ВК200

ВК300

ВК400

Максимален брой ключове за работа

128

999

128

999

Максимален обем на паметта за събития

96

4064

96

4064

Часовник за реално време, отчитащ събитията

не

не

да

да

Тип на централата

BKU100

BKU200

BKU300

BKU400

Тип на ключа

контактен

контактен

контактен

контактен

Брой четци в комплекта

1

1

1

1

Брой мастер ключове

1

1

1

1

Брой потребителски ключа в комплекта

0

0

0

0

Датчик врата включен в комплекта

да

да

да

да

Бутон Отключване включен в комплекта

не

не

не

не

Зумер за звукова сигнализация включен в комплекта

не

не

не

не

Цена в лева

180

204

216

240

 

ПАРАМЕТРИ НА БЕЗКОНТАКТНИТЕ СИСТЕМИ

ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ НА СГРАДИ

Модели системи

ВК102

ВК202

ВК302

ВК402

Максимален брой ключове за работа

128

999

128

999

Максимален обем на паметта за събития

96

4064

96

4064

Часовник за реално време, отчитащ събитията

не

не

да

да

Тип на централата

BKU102

BKU202

BKU302

BKU402

Тип на ключа

безконтактен

безконтактен

безконтактен

безконтактен

Брой четци в комплекта

1

1

1

1

Брой мастер ключове

1

1

1

1

Брой потребителски ключа в комплекта

0

0

0

0

Датчик врата включен в комплекта

да

да

да

да

Бутон Отключване включен в комплекта

не

не

не

не

Зумер за звукова сигнализация включен в комплекта

не

не

не

не

Цена в лева

180

204

216

240


ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА БУЛКЕЙ ВК100,
редназначена за заключване и контрол на достъп до общи врати на входове:

 • Интелигентно управление на електронна брава
 • Контактни електронни ключове
 • Възможност за работа с до 128 ключа
 • Възможност за потребителско програмиране на системата
 • Възможност за потребителско записване, изтриване и забрана на работа на ключове
 • Възможност за проверка на общия брой записани в системата ключове
 • Възможност за проверка статуса на всеки ключ
 • Възможност за изтриване, заменяне или промяна на статуса на изгубен или не наличен ключ
 • Възможност за управление от домофонна централа
 • Външен четец с индикаторен трицветни светодиод
 • Възможност за включване на независим вътрешен четец
 • Аварийно захранване
 • Възможност за работа на аварийно захранване до две седмици
 • Следене положението на вратата
 • Функция автоматично защитно преактивиране на системата, при отключване и неотваряне на вратата
 • Програмируема памет на събитията свързани с работата на системата – до 96 събития
 • Програмируема звукова индикация при алармени или аварийни състояния
 • Програмируема функция Входно звънче
 • Светлинна индикация при алармени или аварийни състояния
 • Светлинна индикация за сервизно обслужване
 • Светлинна индикация за състоянието на бравата – отключено, заключено
 • Светлинна индикация за липса на захранващо напрежение 220V
 • Защита от сканиране на електронните ключове
 • Защита от електронни и електромеханични въздействия
 • Защита от електрошокова палка
 • Защита при дефект на аварийното захранване
 • Енергонезависима памет
 • Интелигентно следене работата на системата и нейните компоненти
 • Постоянна самодиагностика
 • Анализиране на аварийните ситуации в системата
 • Сигнализация при достигане на критични стойности
 • Възможност за връзка с компютър
 • Улеснена поддръжка и програмиране
 • Възможност за интелигентно външно управление на бравата, посредством дистанционно управление, мобилен телефон и други
 • Възможност за монтаж на специализиран модул за дистанционно управление и аварийно отключване.

Цена на електронната заключваща система Булкей ВК100 – 180 лева.

Комплектът на Булкей ВК100 включва управляваща централа, един четец с трицветен светодиод, един мастер ключ, датчик за следене състоянието на вратата.

Потребителските електронни ключове не са включени в комплекта, те се поръчват отделно в зависимост от индивидуалните нужди на всеки вход.

При необходимост от допълнителни модули и аксесоари, се калкулират отделно – акумулатор, втори четец, бутон за бързо и лесно отключване, зумер за звукова сигнализация и други, както и консумативи необходими за монтажа – преходни елементи.

Акумулатор – 24 лева
Четец – 24 лева
Бутон за бързо и лесно отключване – 3,60 леваВидове електронни брави, предназначени за заключване
и контрол на достъп до общи врати на входове:

ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН НАСРЕЩНИК

Електромагнитният насрещник се монтира на касата на вратата и за заключване се използва езикът на механичната брава. От външната страна на вратата задължително се поставя дръжка тип топка, за да неможе да се натиска езика на бравата. От вътрешната страна на сградата се излиза чрез натискане на дръжката на бравата. Електромагнитният насрещник черпи ток само в момента на отключване. При спиране на тока, ако има поставен авариен модул (например акумулатор), продължава да функционира нормално. Може да се управлява и само от домофонна инсталация. Монтажът му е много трудоемък. Има различни разновидности на насрещниците в зависимост от типа на вратата.

Цена – между 50 – 85 лева

Предимства:
•  вграден монтаж;
•  от вътрешната страна врата се отваря чрез дръжката на механичната брава;
•  аварийно безопасен;
•  малки размери;
•  монтира се на всякакъв тип врата;
•  монтира се на врати с външно или вътрешно отваряне;
•  управление от домофонна централа.

Недостатъци:
•  при врата с външно отваряне (което е задължително за общи входове), насрещникът се вижда къде точно е и отвън има достъп до него (ако при монтажа не се постави допълнителна закриваща планка);
•  сложен монтаж;
•  лесен за разбиване чрез удър.

 

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БРАВА ТИП РЕЗЕ

Електромагнитната брава Тип Резе се монтира външно на крилото на вратата. За да работи нормално не е необходимо наличието на допълнителна механична брава. Тази брава Тип Резе може да работи самостоятелно като механична брава и/ или да се управлява електронно (чрез домофонна централа или чрез електронна централа). Има вграден бутон за отключване от вътрешната страна.

Цена: 80 лева

Предимства:
•  външен монтаж;
•  лесен монтаж;
•  здрава масивна брава;
•  има механичен бутон за вътрешно отключване;
•  аварийно безопасна;
•  управление и само чрез механични ключове;
•  управление от домофонна централа;
•  монтира се на всякакъв тип врата;
•  монтира се на външно или на вътрешно отваряне на вратата.

Недостатъци:
•  външен монтаж;
•  груба масивна брава;
•  механично износващи се елементи.

 

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БРАВА ТИП БОЛТ

Електромагнитната брава Тип Болт се монтира (вгражда) на касата или на крилото на вратата. Монтира се като допълнителна брава за заключване. За нормалното й и безпроблемно функциониране е необходимо много добра центровка на вратата и за това се нуждае от механична брава, която да фиксира вратата в затворено положение. Електромагнитната брава тип Болт заключва вратата посредством единичен шип с Ф 13 мм и проникване 15 мм . Консумира постоянен ток – 100 m А, което ако бравата се включи към аварийно захранване със 7 Ah акумулатор, гарантира поне 2 денонощия нормално функциониране. Има два режима на работа – ръчен (трябва да се подаде команда за заключване) и автоматичен (при затваряне на вратата, бравата се заключва автоматично). Отключва се само по електронен път, чрез електронни ключове. От вътрешната страна може да се монтира бутон за бързо и лесно отключване на вратата, вместо това да става с наличието на валиден електронен ключ. Може да се управлява и от домофонна централа.

Цена – 150 лв.

Предимства:
•  изцяло скрит вътрешен монтаж;
•  не се разбира за наличието на този тип брава;
•  не се разбира точното местоположение на бравата, което я защитава от посегателства;
•  аварийно безопасна (ако няма аварийно захранване, при отпадане на 220V захранване автоматично отключва);
•  осигурява изключително сериозно заключване;
•  управление само по електронен път;
•  възможност за отключване чрез бутон;
•  вграден датчик за следене положението на вратата – отворена/ затворена;
•  вграден датчик за следене състоянието на бравата – отключено/ заключено;
•  малки размери – възможност за монтаж и в алуминиева дограма;
•  монтира се на всякакъв тип врата;
•  монтира се на външно или на вътрешно отваряне на вратата.

Недостатъци:
•  сложен монтаж;
•  много добре фиксирана врата.

 

ЕЛТРОМАГНИТ

Състои се от две части – едната се монтира на касата, а другата на крилото на вратата. Монтира се в горния отваряем ъгъл на вратата. Няма изисквания за състоянието и вида на вратата. Може да работи и без наличието на механична брава, тъй като той сам фиксира вратата в затворено положение. Отключва се само по електронен път. От вътрешната страна може да се монтира бутон за бързо и лесно отключване на вратата, вместо това да става с наличието на валиден електронен ключ. Издържа на натоварване до 300 кг . Черпи постоянно ток. Поради липсата на механични износващи се елементи има много дълъг живот. Може да се управлява и от домофонна централа.

Цена – 150 лв.

Предимства:
•  аварийна безопасност;
•  лесен монтаж;
•  външен монтаж;
•  няма механични части;
•  монтира се на всякакъв тип врати;
•  няма изисквания за състоянието на вратата – точна центровка;
•  може да работи и без механична брава;
•  управление само по електронен път;
•  възможност за отключване чрез бутон.

Недостатъци:
•  външен монтаж – вижда се от вътрешната страна на вратата;
•  може да се монтира само на врати с външно отваряне

 

КОНТАКТНИ ЕЛЕКТРОННИ КЛЮЧОВЕ ТИП iButton

Електронните ключове тип iButton са изключително ергономични, удобни и надеждни, с много дълъг живот на експлоатация и висока степен на сигурност. Електронният ключ е с 64 битов код, което означава, че има 18000000000000000000 комбинации. Посредством специално разработено антисканиране и при наличие на толкова много комбинации на кода, системата дава изключително висока надеждност на защита от отключване чрез използване на високотехнологични компютри и системи. С потребителските електронни ключове може да отключвате и заключвате и да включвате определени функции. С тези ключове не може да се управлява системата. Те могат да бъдат изтривани, временно забранявани или разрешавани за работа в системата. Ако един ключ е изтрит или забранен от паметта на системата, то той неможе да оперира с нея. Всички операции свързани с записване на нов ключ, изтриване на ключ, временна забрана на ключ, контрол на системата, се осъществяват от собственика, чрез мастер ключ. Мастер ключът е главен, единствен ключ за системата, чрез който тя се управлява. Той не може да бъде изтрит

Електронните ключове позволяват един и същи ключ да бъде програмиран да отключва много брави. Това ще Ви позволи вместо тежката връзка с ключове, да носите и оперирате само с един електронен ключ и в същото време да се чувствате защитени. Ако загубите даден електронен ключ, единственото нещо, което е необходимо да направите е да минете през бравите, които той отключва, да го изтриете и на негово място да запишете нов. Това е възможно, тъй като всеки електронен ключ е с уникален различен код и бравата помни кодовете на всички ключове, които имат достъп до нея. При механичните брави всички ключове са с еднакъв код и при загуба или кражба на ключ ще трябва да смените цялата брава с нова и всички ключове към нея.

Брой ключове

цена в лева

от 1 до 4

15

над 5

12

над 10

10

над 50

8

Цената на електронните ключове тип iButton се определя в зависимост от количеството закупено наведнъж.Брой карти

цена в лева

от 1 до 99

4

над 100

3

Цената за електронни карти и ключодържатели за безконтактен тип системиЧрез ползването на електронни заключващи системи не се нуждаете от техници, сервизни работници или ключари, Вие сами управлявате системата.


 

 

 

Copyright 2007 LESI Co